World Maritime Day 2022

Idag, den 29 september, firar vi FN-initiativet World Maritime Day. Temat för 2022 – 'Ny teknik för grönare sjöfart' – speglar behovet av att stödja en grön omställning av sjöfartssektorn för en hållbar framtid. Temat gör det möjligt att fokusera på vikten av en hållbar sjöfartssektor och bidra till en grön omställning i en post-pandemivärld.

Läs mer om World Maritime Day på un.org/en/observances/maritime-day.

Läs mer om Concordia Maritimes bidrag till en mer hållbar sjöfart på concordiamaritime.com/sv/hallbarhet/