PressRelease 2023-03-28

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Bokslutskommuniké 2022

Market update
mars 2023

Utvecklingen i siffror och grafer. Kommentar av Erik Lewenhaupt, Vd.

 

2023-03-30

Marknadens utveckling

$33 016
2023-03-24
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Athen, Grekland – Thule Air Base, norra Grönland

Stena Polaris & Operation Pacer Goose

Kalender

Årsredovisning 2022 13 april 2023
Delårsrapport Q1 2023 4 maj 2023
Årsstämma 2023 4 maj 2023
Delårsrapport Q2 2023 24 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023 15 november 2023

World Maritime Day 2022

'Ny teknik för grönare sjöfart’