Årsstämma

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i Concordia Maritime hålls torsdagen den 12 augusti 2021 kl. 13:00 på Elite Park Avenue, Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 12:15.

Läs mer här.

Årsstämma 2021

Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma hölls den 28 april 2021. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Se anförande (nedan) av VD Kim Ullman och CFO Martin Nerfeldt där de sammanfattar 2020 och Q1 2021 – samt ger en utblick för 2021–2022.

Föregående år