Kalender

Bokslutskommuniké 2021 10 feb 2022
Delårsrapport Q1 samt årsstämma 2022 27 apr 2022
Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022