Aktieägare

Per 2021-10-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Bengt Stillström 3,8 2,2
Avanza Pension Försäkring AB 3,4 2,0
Stig Andersson 2,5 1,4
Morgan-Åke Åkesson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Traction AB 2,3 1,3
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ponderus Invest AB 0,9 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 527 63,0
501–1 000 526 13,1
1 001–5 000 612 15,2
5 001–10 000 132 3,3
10 001–15 000 41 1,0
15 001–20 000 34 0,8
20 001– 141 3,5
Totalt 4 013 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,4 4,8
Svenska ägare 91,6 95,2
Varav
- Institutioner 63,6 79,2
- Privatpersoner 28,1 16,0
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,5 84,3
20 största ägarna 76,7 86,7
50 största ägarna 83,4 90,5
100 största ägarna 88,2 93,3