Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

Concordia Maritime stöttar sedan 2016 Mercy Ships Cargo Day, vars syfte är att samla in medel till Mercy Ships, en välgörenhetsorganisation som erbjuder gratis operationer, tandvård och annan kvalificerad medicinsk vård för människor i fattiga länder där det saknas annan möjlighet att få nödvändig vård. 

Mercy Ships driver, Africa Mercy, med sex fullutrustade operationsrum och sex sjuksalar med totalt 80 sängar ombord. Under 2022 fick Africa Mercy sällskap i hjälparbetet i länderna i Centralafrika och söder om Sahara av Global Mercy – ett ännu större och specialbyggt sjukhusfartyg med sex operationssalar, vårdplatser för 200 personer, laboratorium och ögonklinik. Med Global Mercy
mer än fördubblas kapaciteten att utföra livsavgörande operationer och utbilda vårdpersonal.

Med sina 174 meter och en bruttovikt på 37 000 ton har Global Mercy bland annat sex operationssalar, vårdplatser för 200 personer, laboratorium och ögonklinik. Mercy Ships räknar att med Global Mercy mer än fördubbla sin nuvarande kapacitet att utföra livsavgörande operationer och utbilda vårdpersonal. Fartyget förväntas vara i drift i 50 år.

Levererad 2021 – första insatsen 2022

Global Mercy är det första fartyget som Mercy Ships designar och bygger från grunden och är därmed helt anpassat till sin uppgift. Fartyget levererades från varvet i Kina under sommaren 2021 varefter jungfrufärden till Belgien inleddes. Där kommer hon bland annat bemannas med volontärer och få den sista medicinska utrustningen installerad.

Under 2022 seglar Global Mercy till Senegal för sin första insats i Mercy Ships viktiga arbete med att ge livsavgörande sjukvård till världens fattigaste.