Nyckeltal

  Mål 2020 Utfall 2020  Mål 2021 
Medical Treatment Case 0 0 0
Restricted Work Case 0 1 0

Rapporterade missförhållanden
genom visselblåsarfunktion

0 0 0

Definitioner

Medical Treatment Case (MTC)

Arbetsrelaterad skada som kräver behandling av läkare, tandläkare, kirurg eller kvalificerad sjukvårdspersonal. MTC innefattar inte LTI, RWC, inläggning på sjukhus för observation eller rådgivande konsultation hos läkare.

Restricted Work Case (RWC)

En skada som leder till att en enskild person blir oförmögen att utföra normala arbetsuppgifter under ett planerat arbetsskift eller tillfälligt eller permanent får andra arbetsuppgifter dagen efter skadan.