Nyckeltal

 

Mål 2020 Utfall 2020 Mål 2021
LTI (Lost Time Injury) 0 2 0
LTIF (Lost Time Injury Frequency) 0 0,72 0
Antal vettinginspektioner med fler än fem observationer (ägda fartyg) 0 2 0
Genomsnittligt antal vettingobservationer per inspektion (ägda fartyg) <4 2,5 <4
Antal hamnstatskontroller som resulterat i kvarhållande i hamn 0 0 0
Antal piratrelaterade incidenter 0 1 0
Skada på egendom 0 3 0
Medical Treatment Case 0 0 0
Restricted Work Case 0 1 0
High Potential Near Miss 0 3 0
High Risk Observation 0 0 0

Definitioner

Lost Time Injury (LTI)

Olycka som leder till att en enskild person är oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter eller återgå till ett planerat arbetsskift dagen efter olyckan såvida orsaken till detta inte är örsenad medicinsk behandling i land. Även dödsfall omfattas.

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

Mått på säkerhetsresultat i form av antalet LTI per miljoner exponeringstimmar i mantimmar (LTIF = LTI x 1 000 000/ exponeringstimmar).

Medical Treatment Case (MTC)

Arbetsrelaterad skada som kräver behandling av läkare, tandläkare, kirurg eller kvalificerad sjukvårdspersonal. MTC innefattar inte LTI, RWC, inläggning på sjukhus för observation eller rådgivande konsultation hos läkare.

Restricted Work Case (RWC)

En skada som leder till att en enskild person blir oförmögen att utföra normala arbetsuppgifter under ett planerat arbetsskift eller tillfälligt eller permanent får andra arbetsuppgifter dagen efter skadan.