Nyckeltal

  Utfall 2020 Utfall 2019
Förbrukade ton bunker    
HSFO 0 75 343
LSFO 79 399 3 256
MGO 20 407 19 903
Totalt 99 806 98 502
     
Utsläpp i ton    
CO2 312 680 308 722
SOx 847 3 838
NOx 8 930 8 818
Partiklar 101,6 100,5
     
Effektivitet (EEOI)    
g CO2/ton-NM 11,16 13,14
     
Oljespill, liter 0 0

Definitioner

CO2

Koldioxid.

Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI)

Ett operationellt mättal för att bedöma fartygets energieffektivitet och CO2-utsläpp.

HSFO

Högsvavelhaltig bunkerolja.

LSFO

Lågsvavelhaltig bunkerolja.

MGO

Marin dieselbrännolja (gasolja).

NOx

Kväveoxid.

SOx

Svaveloxid.