Suezmax

Som ett komplement till produkttanksegmentet är Concordia Maritime även verksamt inom transporter av råolja.

Närvaron i suezmaxsegmentet utgörs av den långtidsinkontrakterade suezmaxtankern Stena Supreme. Fartyget sysselsätts på spotmarknaden via Stena Sonangol Suezmax Pool, en pool som kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. Poolen utgörs av en flotta med cirka 25 effektiva suezmaxfartyg.