PressRelease 2016-11-23

Nya finansieringsavtal tecknade för P-MAX-fartygen

Rapport

Delårsrapport
1 januari-30 september

Hållbarhet

”Designen har stor påverkan på energieffektiviteten” 

Intervju med Jacob Norrby, skeppsbyggnadsingenjör på Stena Teknik.

2017-01-20

Marknadens utveckling

$11 291
2017-jan-13
Rullande 8 veckor Average MR Clean Tanker Earnings (Clarksons)
Marknadsbulletin

Vår fartygsflotta

Extern analys

Analys från Fearnleys – All set up and ready to grow

Kalender

Q4 2016 31 januari 2017
Q1 2017 25 april 2017
Q2 2017 15 augusti 2017
Årsstämma 2017 25 april 2017

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Film

Intervju med VD Kim Ullman